(V): Vill slopa visstidsanställningar

Bra villkor för kommunens personal är en av Vänsterpartiets viktigaste frågor i valet till nästa mandatperiod. Partiet vill slopa visstidsanställningar och erbjuda alla tillsvidareanställningar.
  – Kommunens anställda gör ett bra jobb. De är en resurs som vi måste satsa på, säger Pål Magnussen, Vänsterpartiets gruppledare.

Han har suttit på partiets enda mandat de senaste fyra åren med en ordinarie plats i kommunfullmäktige. 

– Det har varit svårt att få till något konkret utifrån den positionen.

Han nämner i stället Mellerudsandan, den gemensamma synen bland politikerna på att gemensamt jobba för att skapa bra saker i kommunen. Ett exempel är den lyckade renoveringen av lokaler i Tingshuset. 

Under mandatperioden har Vänsterpartiet ofta agerat tillsammans med Socialdemokraterna, som ligger ideologiskt närmast.

Sex timmars arbetsdag
Det utesluter inte att det blir debatt i kommunfullmäktige. När partiet lade sin motion om sex timmars arbetstid som heltid i kommunens verksamheter väckte den både uppseende och diskussion.

Förslaget var att kommunen borde börja med äldreboendet Ängenäs där ett 40-tal tjänster skulle bli aktuella. Det blev till slut avslag på motionen, men sex timmars arbetsdag är fortfarande en av partiets hjärtefrågor.

En annan viktig fråga för partiet är att få bort visstidsanställningar, samt inom vården delade turer.

– Vi har tagit initiativ till att göra Melleruds kommun till en schysst arbetsgivare. Då är fasta tjänster i form av tillsvidareanställning ett nödvändigt steg. Det handlar om en trygghetsfråga för personalen, säger Pål Magnussen.

En annan personalfråga rör hemtjänstpersonalen i Åsensbruk som numera måste utgå från tätorten. Vänsterpartiet tycker att de kunde ha fått vara kvar i Åsensbruk. Annan kommunal verksamhet kan läggas i Föreningshuset.

30 timmars förskola
Skolan och förskolan är viktiga frågor. Partiet vill garantera alla barn 30 timmars förskola.

– Men det ska vara differentierade avgifter så att alla har råd att låta sina barn gå i förskola.

Familjerna ekonomi ska heller inte vara avgörande för att låta barnen ta del av Kulturskolans verksamheter, anser partiet.

– Vi vill att det ska vara gratis som det är i flera andra kommuner. Nu är det Melleruds tur att slopa avgifterna, säger Pål Magnussen.

Han säger också att det är viktigt att slå vakt om Melleruds profil inom kulturen. Genom åren har det kommit fram många duktiga musiker via kommunens kulturskola. Han lyfter också Kulturbruket på Dal och Dalslands konstmuseums betydelse för Melleruds profil.

Mot ungdomsarbetslöshet
Krafttag mot ungdomsarbetslösheten är en annan viktig fråga som engagerar.

– Vi vill se en organisation inom kommunen som aktivt ser till att våra ungdomar kan etablera sig på arbetsmarknaden. Det är en viktig framtidsfråga.

Garanterade sommarjobb för alla ungdomar från årskurs nio till och med årskurs tre i gymnasiet hänger ihop med den här frågan.

Att solen lyser över Mellerud är obestridligt. Därför är en satsning på solceller på kommunens byggnader en självklar satsning, menar partiet. Det är miljövänligt och sparar pengar.

När det gäller kommunens ekonomi vill partiet att balans och försiktighet ska råda. Men finns det pengar tillgängligt ska de ut i verksamheterna. Pål Magnussen tar statsbidraget för kommunens merkostnader till följd av Covid-19 som ett exempel.

Han säger att pengarna stannade i kommunstyrelsens budget i stället för att komma ut i verksamheterna.

– Då hade pengarna kunnat göra direkt nytta. Men det verkar som att det finns en rädsla för att utlovade pengar inte ska komma in och man därför tar det säkra före det osäkra.

Hoppas på två mandat
Vad det gäller årets valrörelse känner Pål Magnussen en optimism. Han hoppas att partiet samlar tillräckligt med röster för att få två mandat.

– Av de tre partier som förra valet fick ett mandat var det Vänsterpartiet som fick flest röster. Nu ligger två mandat och skvalpar när varken Liberalerna eller Miljöpartiet går fram med egna listor. För vår del är det dessutom första gången vi har tio kandidater på vår lista, säger han.

Tommy Löfgren

Fråga från allmänheten

”Jag hade möjligheten att få jobb på sjukhus några kvällar och nätter per vecka, men har ingen barnomsorg då. Jag är ensam mamma till två små. Varför erbjuder inte Mellerud nattdagis?”

Pål svarar:

”Vänsterpartiet skulle gärna se ett ”nattis” i Mellerud. Frågan utreddes för några år sedan och majoriteten tycker att det är för dyrt.”