Ulf Rexefjord, gruppledare för Sverigedemokraterna.

Satsning på kommunala trygghetsvärdar

Sätt Mellerud på kartan med ordning och reda i de kommunala förvaltningarna, skolor som sticker ut positivt och trygghet för medborgarna.
Så vill Sverigedemokraterna forma Melleruds kommun efter höstens val.

Partiet har en relativt kort historia i kommunen och verkat under två mandatperioder. Lokalföreningen bildades bara några veckor före valet 2014. Resultatet då blev tre mandat. Efter valet 2018 fördubblades resultatet till sex mandat. 

– Jag har all anledning att tro att vi kan gå fram ytterligare. Ett par mandat till bör ligga inom räckhåll. Vi har haft en bra utveckling på alla sätt under de senaste fyra åren, säger Ulf Rexefjord, gruppledare för SD i Mellerud.

Ulf Rexefjord menar att partiet haft en stor påverkan på hur beslut har fattats i Mellerud – men sällan fått erkännande för det.

– Så är livet i opposition. Det är frustrerande. Tid är bristvara för en fritidspolitiker. Samtidigt märks det att man har tagit till sig av våra idéer. Det förstår våra invånare.

Sverigedemokraterna står tillsammans med Vänsterpartiet och Socialdemokraterna utanför majoritetsstyret i kommunen där sex partier i en allians har makten.

Ökad trygghet

Invånarnas trygghet är en viktig fråga för SD. När kommunens budget för 2023 togs presenterade partiet ett eget alternativ, som röstades ner. Där stack en satsning på kommunal säkerhetspersonal ut.

– Vi vill se en egen avdelning med kommunala trygghetsvärdar som cirkulerar runt på olika platser efter lägesbild och behov. Kommunen hyr redan in säkerhetsvakter. Det är bättre att vi tar hand om detta själva. Det är ett vallöfte.

Han menar att trygghetsfrågor ska ses i ett brett perspektiv. Det berör också företagen, butiker och kommunala verksamheter.

Bra skola

Även när det gäller SD:s skolpolitik finns trygghetsfrågorna med. Skolan ska vara en plats med kunskapsfokus och arbetsro för elever och personal. Den ska ge eleverna de grundläggande kunskaperna som läs- och skrivförmåga och där eleverna når kunskapskraven – men SD vill mer.

– Vi vill se en skola som sticker ut genom sitt innehåll och resultat och bidrar till att öka Melleruds attraktivitet. Det skulle bidra till att familjer flyttar hit. Faktum är att i dag väljer många bostadsort efter tillgång och kvalitet på skola och omsorg. Varför inte ha bästa skolan i Fyrbodal som mål?

Under mandatperioden har SD drivit frågor som rör de kommunala förvaltningarnas sätt att arbeta. Partiet vill ha riktlinjer med mer tydlighet och ett arbetssätt som leder mot ett bestämt mål. Till exempel underlag för budgeten.

Kommunal samverkan

När det gäller den omdiskuterade samverkan med Bengtsfors kommun inom IFO-området är SD för avtalet. Men i frågor som denna måste man pröva behov och vinst noga innan beslut, anser de.

På riksplan är invandring och integration en stor fråga för SD. Ulf Rexefjord håller med.

– Invandringen har varit för stor. Här behöver vi byta fot. Invandring behöver minskas drastiskt och återvandring uppmuntras. Det måste även finnas en tydlighet om vad som gäller i fråga om språk, gemensam identitet och kultur i vår lokala integrationspolitik, säger Ulf Rexefjord. 

Tommy Löfgren

Fråga från allmänheten

”Hur vill Sverigedemokraterna förbättra möjligheterna för de långtidsarbetslösa att komma in på arbetsmarknaden?”

Ulf Rexefjord svarar:

– Ur ett kommunalt perspektiv finns det två saker vi behöver vara bra på. Det ena är att ha en relevant vuxenutbildning som kan stärka kompetens och matcha mot företagens behov. Det andra är att vi brett bedriver en politik som verkligen gör vår kommun attraktiv, så företagandet kan öka och därmed behovet av att anställa.