(S): Måste ta vår del av den gröna omställningen

Hela Mellerud ska leva genom satsningar i samhällena runt tätorten. Mellerud behöver också ta sin del av den gröna globala omställningen. Det menar Michael Melby, Socialdemokraternas kommunalrådskandidat och partiets gruppledare i fullmäktige.
  – Jag ser gärna att vi får hit en företagsetablering i linje med den gröna omställningen – till exempel en batterifabrik, säger han.

Rättvis klimatomställning är en av de frågor som Socialdemokraterna går till val på. I den ryms inte bara företagande utan också personliga insatser, som till exempel mer arbete på distans och minskad pendling.

– Mellerud har ett bra geografisk bra läge med 45:an i nord-syd och järnvägen. Jag tror på sikt att allt fler barnfamiljer från storstadsregionerna kommer att inse fördelarna med att bo på landet och låta sina barn växa upp här. Med våra kommunikationer, som en timme till Göteborg med tåg i kombination med möjligheterna till distansarbete har vi en stor styrka.

Bryta negativ trend
Den negativa befolkningsutvecklingen för Mellerud har varit den viktigaste frågan att arbeta med de senaste fyra åren anser han.

– Vi måste bryta den negativa spiralen. Den styrande majoriteten räknar med ett tapp på 50 invånare per år. Det betyder 4–5 miljoner mindre i skatteintäkter. Vi måste hitta vägar ur detta.

För att kommunen ska bli mer attraktiv att flytta till måste det finnas arbetstillfällen, bra skolor och omsorg. Det är områden som Socialdemokraterna har varit tydliga med i sin roll som oppositionsparti den gångna mandatperioden.

Tog strid
– Vi tog till exempel strid för Åsens skola som det fanns andra som ville lägga ner. Det är viktigt att hela kommunen ska leva. Vi är inte främmande för att flytta ut kommunal verksamhet från tätorten till ytterområdena. Det är ett sätt att stärka våra mindre samhällen, säger han.

För Socialdemokraterna är det viktigt att slå vakt om och utveckla välfärden. Där är byggstenarna bra skolor med extra resurser till de som behöver, omsorg för de invånare som har funktionsvariationer och en äldreomsorg med guldkant.

När det gäller kommunens pengar anser Socialdemokraterna att försiktighetsprincipen ska gälla. Ekonomin ska vara ordnad, men pengarna ska inte läggas på hög. Michael Melby vill i stället att överskott ska gå ut till verksamheterna. Han tar socialnämnden som exempel.

– Nämndens verksamheter skulle kunnat få en tilldelning på 17 miljoner mer än de nu har fått i budgeten.

Människors trygghet viktig
En fråga som är viktig för Michael Melby är medborgarnas trygghet. Det finns en del bekymmer med droger och kriminalitet i kommunen. Det har skapat känslor av otrygghet hos grupper av invånare.

Det handlar om både upplevd otrygghet och verklig otrygghet. För den som inte är trygg att vistas på olika platser är den upplevelsen viktig. Michael Melby säger att han vill gå till botten med frågan.

– Vi måste hitta en väg framåt där medborgarna känner trygghet var de än befinner sig i kommunen. 

Han menar också att två av kommunens tillgångar är kulturlivet och de många föreningarnas verksamheter. De bidrar till partiets devis: Ett liv värt att leva fullt ut i Mellerud.

– Det handlar om att vi ska vara en kommun som ger invånarna frihet att själv välja hur man vill leva sitt liv. På så vis kan vi växa och vara en attraktiv kommun.

Tommy Löfgren

Fråga från allmänheten

”Jag vill att mina barn ska ha en aktiv fritid. Men det tar en allt större del av hushållsbudgeten. Varför kan inte till exempel kulturskolans verksamhet vara gratis? Den borde gå på skatten”

Michael svarar:

”Avgiften halverades för några år sedan. Det fanns förslag att den skulle tas bort helt, men det här blev kompromissen: Vi ser varje år över alla kommunala avgifter och om ekonomisk möjlighet ges kommer vi att sänka eller ta bort avgiften. Men vi ser det också angeläget att höja föreningsbidragen för ungdomsverksamhet.”