Din lokala veckotidning

(M): För många politiker är ängsliga och rädda

Med politiker som inte är rädda för förändringar och ett näringsliv i toppklass kan Mellerud växa och bli en inflyttningskommun. Det menar Moderaterna, som kommer att presentera en lista på nästan 100 förslag, som alla kan bidra till att göra kommunen till en bättre plats för invånarna.

– Vi är beredda att samverka med alla partier för kommunens bästa, säger Ludwig Mossberg, gruppledare för Moderaterna i kommunfullmäktige.

Ludwig Mossberg sammanfattar den gångna mandatperioden och det politiska arbetet som roligt och givande – men samtidigt frustrerande. Han vill driva på för att förändra till det bättre, men säger att han möter på motstånd.

– Många politiker saknar förändringsvilja och är rädda för att berätta för väljarna vad man vill förändra. Det är inte alltid bäst som det är i kommunen. Det finns givetvis massor att arbeta med även i Mellerud, och politik är just att förändra, säger han.

Ängslighet försvårar
Han menar att ängsligheten för förändringar blivit en hämsko, ett hinder för att kommunen ska kunna utvecklas.

Han vill att Mellerud ska bli en inflyttningskommun där trygghet, bra vård och omsorg, och bra skola är hörnstenar.

– Moderaterna kommer i alla lägen prioritera kärnverksamheterna vård, skola och omsorg.

Han lyfter fram förskolan Telaris som Moderaterna bidrog aktivt till att den kom till. 

– Vi såg också till att utrusta förskolepersonalen med arbetskläder. Det har visserligen skett tidigare, men det var länge sedan.

Även mindre barngrupper i förskolorna är ett resultat av Moderaternas inflytande.

Själv tog han initiativ till att handlingsplaner för förskolor och skolor för att upptäcka och stävja hederskultur kommit på plats.

Bättre ekonomi
– Moderaterna har bidragit till att förstärka kommunens ekonomi i en oerhört tuff tid. Genom anpassningar och effektiviseringar har det blivit plusresultat. Därför har vi kunnat undvika att lägga besparingar för skolan i de senaste budgetarna. Istället har förvaltningen fått mer resurser än man begärt, säger han.

Lönenivån för lärarkåren vill han se en höjning av. Lärare och skolpersonal har generellt lägre löner än kollegor i grannkommuner.

Kommunens kassakista ligger till grund för vad och hur politikerna kan satsa framåt. Ludwig Mossberg tycker först och främst att det ska vara ordning och reda i kommunens ekonomi och att skattepengar ska behandlas med respekt. Det är en grundinställning.

En grundinställning är också ett näringsliv där företagarna och deras verksamheter prioriteras.

– Fyra av fem arbetstillfällen skapas i små och medelstora företag. I Mellerud är 97 procent av företagen små företag med färre än 50 anställda. Och jag menar att våra företag får alldeles för lite uppmärksamhet av kommunens politiker.

”Bort med fingrarna”
Ludwig Mossberg vill lämna näringslivet mer fritt. Han är kritisk till politiker som är nere på detaljnivå och vill styra och reglera för mycket.

– Kommunen är till för att hjälpa företagen – inte stjälpa. Det är dags för de klåfingriga politikerna att sätta sig på avbytarbänken.

Vägen fram för Mellerud är inte högre skatter utan fler människor i arbete. Då är det viktigt att pressa ner arbetslösheten. En lokal arbetslinje behöver upprättas, berättar Ludwig. Ett led i detta är en restriktivare hållning i bidragsfrågor. Han uttrycker det som; färre kommunala arbetsmarknadsprojekt och i stället fler människor i riktiga jobb. 

Ludwig Mossberg ser fram mot det politiska arbetet den kommande mandatperioden och lovar nya tag.

Tommy Löfgren

Fråga från allmänheten

”Varför har ni alltid så svårt att få vikarier till vården på sommaren?”

Ludwig svarar:
”Svårt att svara på som politiker. Frågan bör primärt ställas till verksamheten, som har bäst koll. Men en förklaring är nog gemensam för många sektorer på arbetsmarknaden, alltså kompetensbristen. Färre och färre unga i Mellerud söker sig till vård- och omsorgsutbildningar och jobbar i hög utsträckning med annat på sommaren. Här har givetvis vi som är politiker i Mellerud ett ansvar. Vi har för närvarande partier som ständigt talar ner våra verksamheter och målar upp mörka moln över hur arbetssituationen ser ut. Detta måste upphöra och dessa partier behöver ta sig i kragen.”