Din lokala veckotidning

Paula Törnqvists tatuering är en bild av hennes intresse för att läsa på och söka fakta i olika frågor.

Kristdemokrat med egen profil

Klok som en uggla. Det är ledord Paula Törnqvist, kristdemokrat från Mellerud. Vid höstens val kandiderar hon till riksdagen.
– Jag gillar att läsa på och ta reda på vad saker och ting handlar om. Då är en uggla med en bok en bra symbol.

Så bra att hon valt att tatuera in just det motivet på sin högra överarm.

Paula Törnqvist är 46 år, har man och två äldre barn. Även om familjen bor i köpingen beskriver hon sig själv som en genuin landsbygdsbo.

– Jag brinner för att vi på landsbygden ska kunna leva under rättvisa villkor, säger hon och tar diskussionen om drivmedel och priser som exempel. 

– Man ska kunna tanka sina äldre fordon även i framtiden även om vi ska gå över till andra energislag. 

Gamla amerikanare

Att bo på landsbygden är en livsstil. Själv gillar hon raggarkulturen med gamla amerikanare i fokus. Familjen ägde en gammal goding fram till för några år sedan, men också andra veteranfordon hör till intressena. Hemma på gården i Frändefors där hon föddes och växte upp var traktorer självklara inslag.

Frånsett en kort period inom ett annat parti på gymnasietiden har hon alltid varit kristdemokrat. Det som lockat henne är partiets människosyn med fokus på familjefrågorna och förvaltarskapstanken, det vill säga vikten av att hushålla med jordens resurser för kommande generationer.

Inte religiös

Som kristdemokratisk politiker sticker hon ut. Hennes engagemang i kyrkliga sammanhang är inte särskilt stort. Det är annars mycket vanligt inom partiet.

– Jag har en tro, men jag går sällan i kyrkan. Jag är heller inte medlem i någon frikyrkoförsamling. KD är ett parti för alla och jag ställer upp på partiets grundvärderingar.

Paula Törnqvist är aktiv i politiken på flera nivåer. I kommunen sitter i flera nämnder. På regionnivå är hon sedan 2021 ordförande i Kristdemokratiska Kvinnoförbundet Västra Götaland. Där arbetar hon med frågor för att förbättra kvinnans ställning i samhälle för ökad jämlikhet mellan män och kvinnor.

Mot riksdagen

Det är frågor som hon också kommer att driva om hon får en riksdagsplats, eller blir ersättare. Riksdagslistan för Västra Götalands läns norra valkrets toppas av partiledaren Ebba Busch, som är etta på alla listor. Andranamn i valkretsen är Magnus Jacobsson, Uddevalla. Han har KD:s enda mandat den här perioden. 

Beroende på resultatet kan Paula Törnqvist få en ordinarie riksdagsplats, eller bli ersättare och därmed aktiv i riksdagsarbetet. Hon går in i valrörelsen med en positiv inställning.

– Jag tror att det blir ett regeringsskifte. Det känns så i vinden. Det enda som kan hindra det är om Magdalena-effekten blir för stor.

Paula Törnqvist brinner för att uppgradera kvinnosjukdomarna i Sverige. Flera undersökningar och statistik visar att mäns sjukdomar prioriteras mer än kvinnors. Därför vill hon satsa på att öka kunskapen om kvinnosjukdomar på nationell nivå.

Förbisedd sjukdom

Själv har hon fått en ofta förbisedd sjukdom. Den heter lipödem och är smärtsam sjukdom i fettvävnaden. Den drabbar framför allt kvinnor vid hormonella förändringar. Det är ett kroniskt tillstånd och kan vara svårt att skilja från fetma. 

– Vård för lipödem finns inte inom Västra Götalandsregionen. Jag får söka mig till andra regioner. 

Mäns- och kvinnors psykiska hälsa är en annan fråga som hon ett stort engagemang för. Inte minst för barn- och ungdomar med NPF, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det är en typ av ohälsa som ökar i samhället.

I sitt lokala engagemang är det frågor hon möter som ersättare i socialnämnden. Hon är också ordinarie ledamot kultur- och utbildningsnämnden där hon har stort intresse för skolans utveckling.

Utanför politiken arbetar Paula Törnqvist som systemförvaltare inom socialsektorn och har nyligen bytt arbetsplats från Åmåls kommun till Bengtsfors kommun. Som systemförvaltare jobbar hon med datasystem för administrativ hantering av bland annat journalsystem.

– Det är ett intressant och viktigt arbete, säger hon.

Tommy Löfgren