Jörgen Eriksson, gruppledare för KiM, Kommun- partiet Mellerud

KiM: Kunskap och kompetens

för kommunens bästa

Ett mittenparti utan ideologiska låsningar som jobbat hårt för kommunens bästa – men utan att synas så mycket. Partiet arbetar mycket i det fördolda och vill få till ”verkstad” som gör verklig skillnad och där ingen partiorganisation i Stockholm bestämmer vad man skall tycka.

Så beskriver Jörgen Eriksson, gruppledare för Kommunpartiet Mellerud, KiM, den senaste mandatperioden som ett av sex partier i den styrande koalitionen. 

– Vi jobbar här och nu för korta beslutsvägar, säger Jörgen Eriksson.

Han beskriver tiden i koalitionen som en ny upplevelse där partiet varit en del av den styrande majoriteten istället för att som tidigare ha verkat i opposition. 

– Vi är kända för att röra om i grytan och inte vara rädda för att ta obekväma beslut där vi sticker ut. Så är det fortfarande även om vi inte alltid kunnat profilera oss som tidigare när vi var i opposition, säger han.

Vid förra valet gick KiM från ett mandat till två i kommunfullmäktige, ökade från 4,38 till 7,23 procent av rösterna vilket var mest i procentuellt förhållande av alla partier i Mellerud. Partiet har funnits i drygt 20-talet år efter att först ha ingått i Sveriges Pensionärers intresseparti. Nu är målet inställt på att få fler röster.

Tre grundsatser

KiM bygger sitt arbete på tre grundsatser: Kunskap, kompetens och långsiktigt tänkande. Alla tre är viktiga, menar Jörgen Eriksson, men just långsiktigt tänkande blir många gånger avgörande för ett beslut.

– Vi vågar ifrågasätta tidigt innan ett beslut tas så att vi får reella förändringar. Vi strävar efter effektivitet. Men samtidigt ser vi att vissa processer måste tas i olika nivåer för att det skall bli ett bra resultat, så är det exempelvis i detaljplaner där många dimensioner måste vägas in.

Jörgen Eriksson engagerade sig som politiker främst för att vara med och påverka så att vanliga människor inte kommer i kläm och att dessa skall kunna lita på myndigheter och dess beslutsfattare. Men också för att driva på för att förbättra rutiner inom olika verksamheter.

Han tar arbetet i Dalslands miljö- och energinämnd som exempel.

”Stuckit ut”

– Där har vi varit en avgörande faktor för att inga nya taxehöjningar har skett sedan 2019. Det har gynnat företagare, privatpersoner och kommunala verksamheter. Nämnden ska ta betalt för den reella nivån och arbeta kostnadseffektivt.

Han anser att man måste ha en budget i balans – inte bygga upp överskott. Detta gäller i alla övriga nämnder och måste även gälla här.

– Det upparbetade kapitalet, överskottet över tid, har varit som mest över fem miljoner kronor och som nu delar av kommer att återföras till kommunerna. Bara en mindre del får behållas och effektiviseringsåtgärder kommer införas. I den här frågan har vi som parti verkligen stuckit ut och även fått till förändring.

Ekonomin är också en viktig fråga för kommunen. KiM anser att skattebetalarnas pengar inte alltid används rätt. Här är det ordning och reda som gäller – och långsiktigt tänkande.

Viktig framtidsfråga

Jörgen Eriksson är engagerad i frågor gällande vattenvård. Det är en av de viktigaste miljöfrågorna.

– Vårt vatten är den viktigaste resursen vi har i kommunen med del av Sveriges största insjö. Det handlar om att vi ska ha något att lämna till de som kommer efter oss, vattnet är livsviktigt.

Jämfört med vattnet i norra Dalsland håller vattendrag i södra landskapet betydligt lägre kvalitet. Det vill Jörgen Eriksson ändra på och tar pilotprojektet LEVA – Minskad övergödning i Lillån på Dalboslätten vilket startades i februari 2019 av Dalslands miljö- och energinämnd i samverkan med olika organisationer som exempel.

– Även här handlar det om långsiktigt tänkande och samverkan. Vi har till exempel haft ett par träffar med länsstyrelsen, lantbrukare på Dalboslätten och andra som är intresserade av vattenfrågor. Jag såg ett tydligt engagemang och samarbetsvilja där alla ville åt samma håll och därför tror jag vi tillsammans kan göra något bra här.

Bra klimat

Jörgen Eriksson är företagare och driver frågor som rör företagande och näringsliv. Bland annat har han varit aktiv för att få i gång företagsträffar och bygga nätverk för att företagen ska vilja samarbeta mer.

När det gäller den allmänna inställningen till företag, menar han att det finns mer att önska.

– Företagen skapar jobb och genererar skatteintäkter. Därför är det viktigt att det finns ett bra företagsklimat. Inte minst att kommunen är en aktiv part, vi måste vara på tå här. Där finns det en del att göra, men vi har ändå förbättrat oss och då gäller det att inte släppa detta.

Tommy Löfgren

Fråga från allmänheten

”Varför är det så dåligt med gång- och cykelvägar utanför köpingen?”

Jörgen svarar:

En mycket relevant fråga. Att bygga cykelvägar utmed trafikverkets vägar är väldigt komplext. Trafikverket bestämmer var man vill satsa vilket inte alltid överensstämmer med kommunens vilja och behov. Dessutom skall byggandet av vägen utföras av trafikverket och bekostas till stor del av kommunen. Detta blir i många fall väldigt dyrt vilket gör att kommunens avsatta medel bara räcker till en kort bit. Vi kan bara ta ett exempel med gatan från brandstationen till resecentrum som är trafikverkets. Det tog flera år innan vi klarade av att övertyga dem att det var livsfarligt för våra oskyddade trafikanter att gå och cykla här, innan vi till sist fick vår efterlängtade GC-väg.