KD: Bra kommunikationer får landsbygden att leva

Tågstopp i Dals Rostock. Det är framtidsfrågan som skulle öka möjligheten att arbets- och studiependla till och från Rostock i båda riktningarna mellan Göteborg och in i Norge. Det är viktigt för att människor ska trivas och vilja bosätta sig i kommunen, menar Daniel Jensen, gruppledare för Kristdemokraterna (KD). Han vill också se ett dubbelspår från Öxnered till Erikstad.

– Jag vet att man ligger på i Brålanda om att få ett stopp där. Det skulle betyda mycket för våra kommuninvånare som ska resa söder ut, säger han.

Daniel Jensen har suttit i socialnämnden i 16 år. Fyra av dem som vice ordförande och resten som ordförande. Av naturliga skäl ligger nämndens verksamhet honom varmt om hjärtat. Som en framgång för KD den gångna mandatperioden nämner han tillskapandet av Familjecentralen i Älvans lokaler. Den blev möjlig tack vare ett antal rockader mellan fastigheter och diskussioner med Närhälsan.

Samverkan Bengtsfors

En annan framgång är samverkan med Bengtsfors kommun inom socialtjänsten. Det är ett projekt som kritiserats framför allt av Socialdemokraterna i båda kommunerna. Något som Daniel Jensen har svårt att förstå.

– Arbetet har blivit effektivare och sparat pengar utan att sänka kvalitén. Snarare tvärtom. Vi har nu bland annat kunna satsa på att öppna familjecentralen och även anställa en äldrepedagog, Att avskaffa delade turer i äldrevården kommer nu att bli verklighet och finns med i budgeten, vilket inte varit möjligt om vi inte haft ordning på ekonomin, säger han.

KD vill vara med och utveckla Mellerud. En viktig punkt är ekonomin. Den ska drivas med ett gott förvaltarskap där kärnverksamheterna prioriteras.

Som exempel nämner han satsningen på Dals Rostock där kommunen håller på att ta fram en  detaljplan och så småningom en fördjupad översiktsplan. Den ska bland annat lägga grunden för ett kommande tågstopp. I det arbetet för man diskussioner med föreningar och boende i området.

– Där har vi drivit på. Det är viktigt att vi visar att kommunen är aktiv i den här frågan.

Ett tågstopp kombinerat med snabb förbindelse med Göteborg gör kommunen mer attraktiv.

”Tror på Åsebro”

Nästa år blir det en utbyggnad av Åsebro skola. Pengar finns i budgeten för en permanent tillbyggnad som ska ersätta den modul som man fick ställa upp tillfälligt för att ge alla barn plats.

– Vi tror på Åsebro. Sydöstra delen av kommunen är ett område som mycket väl kan komma att växa. Då är en bra skola en tillgång.

Daniel Jensen menar att det finns flera områden i kommunen som skulle kunna planläggas för boende i egna hem. Men på en punkt är han obeveklig.

– Ingen exploatering på jordbruksmark. Det är viktigt att vi kan ge vårt bidrag till att öka försörjningsförmågan i Sverige.

Säker övergång vid 45:an till och från köpcentret är en annan av partiets valfrågor.

– Vi kommer att verka för att en gångbro byggs. Man ska kunna ta sig tryggt och säkert över 45:an då det lär dröja minst 15 år innan 45:an flyttat utanför köpingen. Det är tragiskt att det inte finns en krona för E45 söder om Mellerud i nationella infrastrukturplanen som nyligen antagits och som gäller till 2033, här måste vi lokalpolitiker ”sparka våra partikamrater i riksdagen på smalbenen”.

Hyr tomma butiksfönster

En annan fråga som KD tycker är viktig gäller alla tomma butiksfönster i köpingens centrum.

– Målsättningen borde vara inga tomma fönster i Melleruds köping, säger Daniel Jensen.

Han anser att kommunen borde hyra utrymme i fönstren för att göra reklam för olika verksamheter och givetvis dra sig tillbaka om lokalen får en hyresgäst.

Den gångna mandatperioden har kommunen styrts av en flerpartimajoritet. Det har krävt många fler möten och samarbetsvilja. Daniel Jensen tycker att det har gått över förväntan.

– Det har varit bra att vi varit så många. På så vis har frågeställningar och diskussioner spridits i flera kretsar. Det har krävt mer jobb, men ändå varit bra.

Samverkan med andra Dalslandskommuner står högt på önskelistan i partiet.

– Den samverkan vi har med Bengtsfors är lyckad. Kan vi samverka med fyra eller fem kommuner inom andra områden tror jag att vi har en väg framåt, säger han.

Som politiker har Daniel Jensen gärna kontakt med kommunens verksamheter och invånarna i Mellerud. Han trivs i den rollen.

– Det är roligt att vara politiker. Jag blir aldrig fullärd, säger han.

Tommy Löfgren

Fråga från allmänheten

”Våra ungdomar är framtiden. Varför är det så svårt för dem att få ett bra jobb på hemmaplan? Kan du hjälpa till?”

Daniel svarar:

Bra fråga, avsaknad av nära utbildningar.  Politiker kan göra två saker, som jag ser det. Underlätta för företagande och utveckla utbildningsplatser. Det vi gjort under mandatperioden är att verka för utbildning på nära håll. Vi kristdemokrater tog tidigt aktivt ställning för bildandet av Campus Dalsland. Där kommer utbildningar att ges, inte bara inom vårdyrken.

Jag startade upp arbetet för att få utbildade ungdomar i de gröna näringarna när regionen övergav Dalsland och stängde ned Nuntorpsskolan. Gröna klustret och alla de företag och utbildningar som nu finns där är ett resultat av det arbetet. Jag kommer att fortsätta med det och med att odla goda kontakter med näringslivet i Mellerud.