Din lokala veckotidning

Det var fullsatt i Bäckegården när Dalslands sjukhus framtid debatterades med åtta regionpolitiker i panelen.

Fullsatt vid sjukhusdebatt: NU-sjukvården tillfällig lösning

Bäckefors

Den 1 november tar NU-sjukvården över specialistvården vid Dalslands sjukhus. Det blir en lösning på kortare sikt. Tanken är att det ska bli en annan vårdgivare längre fram. Däremot är det osäkert läge just nu för rehab-bassängen 

  – Målsättningen är att ett övertagande blir sömlöst, att patienterna inte ska märka bytet av vårdgivare, säger Linda Jansson (M), ordförande i Norra hälso- och sjukvården.

Hon var enda dalslänning i politikerpanelen när Dalslands sjukhus framtid stod på agendan i Bäckegården, Bäckefors, i torsdags kväll. Arrangören Kommittén för Dalslands sjukhus kunde glädja sig åt ett stort allmänintresse. Bäckegården var fullsatt, vilket innebär minst 150 personer.

Inriktningen på debatten var att blicka mer framåt än att se bakåt, även om det fanns mycket att säga om historien.

Debatten leddes av Magnus Olsson, vd för Dalslands Sparbank. Det var hans första uppdrag som moderator. Han höll ordning på deltagarna och styrde deras inlägg på ett sätt som i alla fall några av dem inte verkade vara vana vid. Målsättningen var att klara av debatten på två timmar. Det gick inte riktigt utan den tog längre tid. Sjukvårdsfrågor är komplicerade och för icke insatta många gånger oöverskådliga.

”Avlövat sjukhuset”

Magnus Olsson inledde med att berätta att han hör till den generation som fötts på dåvarande Bäckefors BB.

– Men det dröjde inte länge innan den avdelningen lades ned. Allt sedan dess har man lagt ner avdelningar och flyttat verksamheter på ett sätt som avlövat sjukhuset. Särskilt illa var det åren 2012–2015, sade han och underströk den oro som finns för att sjukhuset ska läggas ner.

Panelen bestod av representanter för åtta partier i regionen. Endast Göteborgsbaserade Demokraterna hade tackat nej.

Magnus Olsson höll ordning på debattdeltagarna och deras inlägg.

På plats var Peter Heie (C), Linda Jansson (M), Annica Erlandsson (S), Yngve Johansson (MP), Lars Tysklind (L), Mats Berglund (V), Hans-Carl Carlsson (KD) och Heikki Klaavuniemi-Odelsheim (SD).

Alla fick i en inledande runda presentera sig, sitt parti och berätta om vilka frågor som de kommer att arbeta för under den kommande mandatperioden. 

En annan frågerubrik handlade om administration och organisation. Ytterligare en om Dalslands sjukhus framtid innan det fanns tid för en avslutande runda. Publiken fick möjlighet att ställa skriftliga frågor.

Det verkar inte ha varit någon guldgruva att driva specialistvård

Ingen ersättare

Den 31 oktober lämnar vårdbolaget Aleris specialistvården vid de tre närsjukhusen i Bäckefors, Lysekil och Strömstad. Någon privat ersättare finns inte. Två upphandlingsomgångar har inte gett något.

Magnus Olsson hade före debatten bland annat läst vårdbolagets bokslut. Det visar sig att verksamheten vid de tre närsjukhusen gått med förlust i fem år.

– Det verkar inte ha varit någon guldgruva att driva specialistvård. Kanske hade det varit bättre att dela upp varje sjukhus för sig, funderade han.

Han konstaterade också att det krävdes en bankgaranti på 21 miljoner kronor för att få lägga ett anbud.

– Det utesluter många bolag. Och vilken bank är beredda att ta en risk på 21 miljoner kronor, frågande han.

”För många kör förbi”

Linda Jansson (M), vill att dalslänningarna ska bli bättre på att använda Dalslands sjukhus. I dag motsvarar inte nyttjandet den volym av vård som Norra hälso- och sjukvårdsnämnden beställer.

Av invånarna i Mellerud nyttjar bara 47 procent Dalslands sjukhus. I Bengtsfors är siffran 58 procent, i Dals-Ed 54 procent och i Åmål 49 procent. Lägst nyttjande sker från Färgelanda med 36 procent. 

Debatten gav på flera punkter många samstämmiga svar. Det finns en vilja att flytta mer vård till närsjukhusen och vårdcentralerna. Närsjukvården ska utvecklas. Ett exempel är satsningen på mobila sjukvårdsteam som ska stötta primärvården. Det är ett sätt stärka landsbygden, menar man.

Många av deltagarna såg där-emot inte NU-sjukvården som den som är bäst på att driva närsjukhusen.

– Det vi har sett hittills är inte bra, sade Mats Berglund (V), som vill hitta en lokal modell för driften som inte är privat.

På frågan om privat eller offentlig drift av Dalslands sjukhus var svaren lite olika. Bland annat Socialdemokraterna är för offentlig drift. SD kan tänka sig en mix mellan kommuner, privata aktörer och regionen. Ingen var dock för en skattehöjning för att garantera driften. Av de dryga fem miljarder kronor som går till vården är det bara två procent som avsätts till närsjukhusen i Fyrbodal.

 

Ingen driver bassängen

Frågan om verksamheten vid rehab- och varmvattenbassängen har varit uppe till diskussion många gånger. Nu finns det ingen som driver den.

– Vi har ingen part att skriva kontrakt med. Därför sker det ingen sjukvårdande behandling där, sa Linda Jansson (M).

Vi har ingen part att skriva kontrakt med

För att sjukvården ska fungera krävs det personal. Att lösa det är en stor utmaning. I dag finns det till exempel bara en fast anställd läkare för de tre närsjukhusen. Här var det stor samstämmighet om behovet, men kanske inga riktiga lösningar.

Jerker Johansson, ordförande i Kommittén för Dalslands sjukhus, avslutade kvällen med ett personligt inlägg. Med tomteluva och tomtesäck delade han ut hjärtformade chokladaskar till paneldeltagarna.

– De här får ni inte öppna före den 24 augusti då förtidsröstningen börjar. Den 24 december är det julafton och den bästa julklappen vi kan få är att det inte märks att Aleris har slutat. Och för den sjuke finns det alltid bara en önskan. Ni vet vilken, sade han.

Tommy Löfgren