Din lokala veckotidning

Centerpartiet vill samverka för framtiden

För Centerpartiet i Mellerud är samverkan med andra partier för kommunens bästa en grund i det politiska arbetet. 

  – Det är många frågor på olika nivåer som är gemensamma för de flesta partier. Där vill vi vara pragmatiska och se till resultaten, säger Karin Nodin.

Begreppet samverkan gäller också med andra kommuner. Aktuellt just nu är samverkan med Bengtsfors kommun inom IFO-verksamheten. Nyligen kom en första sammanställning som visade att Mellerud kunnat spara lite drygt åtta miljoner kronor på administrativt samarbete.

Karin Nodin utesluter inte att det kan komma att bli fler samarbeten inom andra områden och med fler kommuner.

”Rätt ute”

– Här är vi helt rätt ute. Allt kan förbättras och vi måste jobba för att ständigt bli bättre.

Ett tänkbart samverkansområde är enligt mig infrastrukturfrågor tillsammans med övriga dalslandskommuner i förhållande till Västra Götalandsregionen och Trafikverket. Då handlar det om prioriteringsnivån för järnväg med fler tågstopp, bättre vägar men också digital demokrati. 

– I dag finns det ett digitalt utanförskap som vi måste arbeta för att minska.

Samtidigt kan det vara frustrerande att vara lokalpolitiker, att se behov men inte kunna påverka. Ett exempel är ökad polisnärvaro.

– Alla vill ha fler poliser på plats och vi kan uttrycka det som vår önskan, men det är en fråga vi inte har rådighet över. Det är inget vi får bestämma. 

Genomfört mycket

Sett i backspegeln har den senaste mandatperioden varit bra för Centerpartiet. I samverkan med andra partier har flera satsningar gjorts och tagits i bruk. Karin Nodin nämner nya förskolan Telaris, demensboendet Ängenäs, seniorkortet 65+, detaljstudie för tågstopp Dals Rostock, tillkomsten av den nya Familjecentralen samt satsningen på Skållerudshemmet.

Däremot ser hon fördröjningen av byggnationen vid kvarteret Ugglan som ett misslyckande på grund av överklaganden från två partier.

Stöd i sitt livspussel

– Bättre villkor för barn och familjer är en central fråga för Centerpartiet i valet 2022. Många invånare har en komplicerad vardag och kämpar med att få livspusslet att gå ihop.

Centerpartiet vill i det sammanhanget, som ett nästa steg, utreda om det finns behov av att skolan serverar frukost. Det finns barn idag som äter frukosten på sin buss. 

– Vi vet att en bra start på dagen för barnen påverkar skolresultatet i positiv riktning.

Partiet vill också utreda behovet av att kunna erbjuda barn till exempel läxhjälp och ser det som ett rättvisekrav.

Stöd till föreningar

Det lokala föreningslivet bör få mer stöd, anser Karin Nodin och hennes partikamrater. Ett exempel kan vara att stötta med en kommunal föreningscoach.

– Alla ideella krafter vi har ute bland föreningarna är guld värda. Med en föreningscoach skulle de till exempel få hjälp med visst pappersarbete och i stället ägna sig åt verksamheten.

Hela Mellerud ska leva, är en slogan som Centerpartiet skriver under på. Efter höstens val vill partiet satsa mer på småorterna i kommunen. Ett sätt är att decentralisera nya kommunjobb utanför tätorten.

– Alla samhällsfunktioner måste inte ligga inne i centrum, säger Karin Nodin. 

Tommy Löfgren


Fråga från allmänheten

”Många ungdomar i skolan är stressade och känner en ökad press på att prestera resultat. Hur ställer ni er till mer resurser till skolan?”

Karin Nodin svarar:

– Att prestera om man inte känner stöd blir stressigt även på en lägre resultatnivå. Jag tror inte man bara ska stirra sig blind på skolan utan se det som en helhet tillsammans med familjen. Därför vill Centerpartiet utreda vilka behov det egentligen finns i vår kommun. Idag är det oftast två föräldrar som jobbar långa dagar och barnen kan till och med göra längre ”arbetsdagar” än dessa. Att fixa mat och dessutom medverka till läxläsning vid hemkomst kan vara svåra aktiviteter att balansera, med minimal tid. Dessutom får man inte förutsätta att alla föräldrar faktiskt kan ge stöd inom alla ämnesområden. Svar på frågan blir därför; Ja, varje elev ska ges möjligheten till en bra start i livet, sett till dennes förutsättningar, och där skolans resurser ska vara optimerade, effektiva och vara av god kvalité! Vi måste som visionen anger satsa på våra familjer och barn!