Till och med torsdag 8 september hade 2 194 personer förtidsröstat i Melleruds kommun.

30 procent har förtidsröstat

24 augusti startade förtidsröstningen och till och med i torsdags, den 8 september, hade 2 194 mellerudsbor förtidsröstat.

I kommunen finns totalt 7 420 röstberättigade till kommunfullmäktigevalet. Det innebär att 30 procent hade förtidsröstat fram till i torsdags.

Lokalen i Grinstadsrummet på Storgatan är öppen dagligen fram till valdagen 11 september. Torsdagen 8 september var det dessutom kvällsöppet, 300 passade på att förtidsrösta den dagen.

– Vi tycker det är en bra och rymlig lokal så det har fungerat bra, med ett bättre flöde än den tidigare lokalen som var ett litet rum inne på Medborgarkontoret. Här är tillgängligheten betydligt bättre, säger Anna Granlund, ansvarig valhandläggare.

Särskilda boenden
Söndagen 4 september hade man särskild röstmottagning på kommunens särskilda boenden. Då kunde boende, anställda, anhöriga och andra som befann sig där förtidsrösta.

– Dessutom har vi en ambullerande röstmottagning för den som inte kan ta sig till vallokalen på grund av sjukdom, ålder eller funktionshinder. Då kommer vi hem till valdeltagaren. Detta har ökat i år. Tidigare har det handlat om en till två personer, i år är det hittills åtta personer, säger Anna Granlund under fredagen 9 september.

Susanne Emanuelsson