Anette Karlsson är på väg ut ur vallokalen i Kyrkans hus, här i samspråk med valförrättaren Kent Palm.

Valvinst för Centerpartiet

Centerpartiet fick flest röster i valet till kyrkofullmäktige i Melleruds pastorat.

För första gången fanns tre samlingslistor i Melleruds pastorat för val till kyrkofullmäktige. Tidigare har det bara funnits en samlingslista.

Centerpartiet fick 42,13 procent (11 mandat) i Melleruds pastorat när det preliminära resultatet av valet till kyrkofullmäktige släpptes. För kyrkan i tiden i Melleruds pastorat fick 31,99 procent 8 mandat), medan Samlingslista för Melleruds Pastorat fick 25,88 procent (6 mandat).

Valdeltagande var sämre än 2017, 15,93 procent jämfört med 20,61. Antal röstberättigade är 5 121 personer. Angivna röster: 816. Giltiga röster: 769. Ogiltiga röster: 47.

Brålanda

I Brålanda pastorat var det också Centerpartiet som kammade hem flest röster i valet till kyrkofullmäktige. De fick 53,33 procent (åtta mandat), Kristdemokrater i Svenska kyrkan fick 31,88 procent (fem mandat) medan Borgerligt alternativ fick 14,79 procent (två mandat).

Valdeltagande minskade med 2,72 procentenheter till 23,56. Antal röstberättigade: 2 194. Angivna röster: 517. Giltiga röster: 489. Ogiltiga röster: 37.

Frändefors

I Frändefors församling var det Samlingslista för C och S i Frändefors församling som fick flest röster; 46,20 procent (sju mandat), följt av Frändefors alternativ i Frändefors församling med 29,70 procent (fyra mandat) och ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla som fick 24,09 procent (fyra mandat)- Valdeltagande minskade med 2,6 procent till 14,78 procent. Antal röstberättigande: 2 084. Angivna röster: 308. Giltiga röster: 303. Ogiltiga röster: 5.

Susanne Emanuelsson

Benny och Kerstin Mattsson röstade för första gången i kyrkovalet. Bak syns valarbetarna fr.v: Birgitta Olsson, Christine Andersson och Ann-Christin Larsson. Vallokalen i Kyrkans hus, Mellerud.
Valarbetaren Ann-Christin Larsson ser till att kuverten hamnar rätt. Vallokalen i Kyrkans hus, Mellerud.