Fem kommunalråd kräver nu en utbyggnad av 45:an. Från vänster Michael Karlsson, Åmål, Henrik Harlitz, Vänersborg, Andreas Nilsson, Dals-Ed, Stig Bertilsson, Bengtsfors och Ludwig Mossberg, Mellerud.

”Regeringen måste öppna ögonen för Dalsland”

Kräver satsning på E45:an

Nu är det dags. Bygg ut E45:an från Mellerud till Vänersborg. Det kravet skickar fem moderata kommunalråd till regeringen. – E45:an som går söderifrån, genom Mellerud och upp mot Åmål är oerhört viktig för Dalslands livskraft. Här finns det en bortglömd sträcka som är allt för mycket olycksdrabbad. Nu har gränsen passerats för länge sedan. Därför kräver vi nu att regeringen och myndigheterna öppnar ögonen och agerar.

 

Det är Ludwig Mossberg, Mellerud, Michael Karlsson, Åmål, Stig Bertilsson, Bengtsfors, Andreas Nilsson, Dals-Ed och Henrik Harlitz, Vänersborg som gör gemensam sak. De menar att fem kommunalråd tillsammans är en stark röst som borde höras långt inne Regeringskansliet.

De är kritiska till tidigare regeringar och myndigheter som inte satsat på 45:an och vädjar nu att den nya regeringen ska vidta åtgärder.

 

Många olyckor 
Sträckan mellan Mellerud och Vänersborg är cirka 45 kilometer lång och en del av den pulsåder genom Dalsland som E45 utgör. Detta är en vägsträcka där det ofta sker trafikolyckor och inte minst den senaste våren har det varit extra många tillbud.
– De senaste fem åren har räddningstjänsten fått rycka ut två gånger i veckan på grund av olyckor. Tyvärr sticker den ut i arbetet med nollvisionen genom att den står för nästan en procent av de trafikrelaterade dödsolyckorna i Sverige de senaste åren, säger Ludwig Mossberg.

 

Smal med plankorsningar
En stor anledning till att olyckor sker är att E45:an mellan Vänersborg och Mellerud är en smal väg med många plankorsningar och mycket tung trafik i form av lastbilar och traktorer. Denna trafik blandas med ett stort antal turister under sommar- och vintersemestrar.

Men det handlar också om liv och död när det gäller blåljuspersonalen. Ambulanserna på väg söderut mot Norra Älvsborgs länssjukhus har oerhört svårt att ta sig fram på vägen. Det samma gäller för polis och räddningstjänst på sina uttryckningar.

– Vi har under lång tid fört dialog med staten via Trafikverket och försökt få dem att ta ansvar för vägen, men utan framgång, säger de.

 

Hoppas på tågpengar
De fem moderata kommunalråden hoppas nu på den nya regeringen som har tagit initiativ till en revidering av infrastrukturplanen. Den ska vara klar att tas beslut om under 2026.

­ – Pengar från de slopade planerna på höghastighetståg mellan de stora städerna borde kunna satsas på förbättringar av E45:an, säger de.

E45:an är en livsnerv genom Dalsland. Det tycker också kommunalråden från Dals-Ed och Bengtsfors.

– Även vi har givetvis nytta av en bra infrastruktur som fungerar för våra företag och invånare, säger Andreas Nilsson, Dals-Ed.

Michael Karlsson, Åmål, fyller i:
– Det är viktigt att den här delen av landet också får rätt förutsättningar. Man talar i dag om att det kommer fler företags- och industrietableringar på den västra sidan och då är en fungerande transportled som E45:an av avgörande betydelse för till exempel varutransporter och arbetspendling.

Tommy Löfgren