Din lokala veckotidning

Runt 200 personer kom till bion i Åsensbruk för att lyssna på och diskutera med inbjudna politiker.

Profilerad skola ny väg för Åsensbruk?

Förra söndagens stormöte på temat Levande skola – Levande bygd på biografen i Åsensbruk kan vara början på något nytt. En av de intressanta idéer som kom fram handlade om att profilera Åsens skola, göra den mer attraktiv att söka sig till från hela kommunen. Med en sådan skola skulle också inflyttningen till samhället kunna öka.

Runt 200 personer fanns på plats för att diskutera med inbjudna politiker. De fick möta engagerade invånare som ser en framtid för samhället – men då måste Åsens skola få vara kvar. 

Kommunen kan inte göra allt, utan det måste också finnas ett lokalt engagemang, var politikernas budskap.

Skolutredning i fokus
Bakgrunden till stormötet, som arrangerades av Skålleruds sockens byalag och med Christer Johansson som moderator, är den skol-utredning som nyligen presenterades för kommunens ledamöter. 

– Vad är bäst för eleverna i Åsens skola och vad kan vi göra för att skapa en levande bygd? Det är utgångspunkten för den här debatten, förklarade Christer Johansson.

I skolutredningen föreslås bland annat en nedläggning av Åsens skola. Men den ska kompletteras med en ny utredning som bland annat ska titta på upptagningsområden. 

Innan den är klar inom ett par veckor har de flesta av kommunens partier inte bestämt sig. Den politiska beslutsprocessen har inte börjat, framhöll de närvarande partirepresentanterna.

Till Nordalsskolan
Stormötet inleddes med att Harald Ericson (M), ordförande för kultur- och utbildningsnämnden, gav en översiktlig bild av vad utredningen kommit fram till. Där förslås att eleverna i Åsen lämpligen kan flyttas till Nordalsskolan utan att nya klasser behöver skapas.

– Utredningen slår fast att vi har minst en skola, kanske två, för många i Mellerud i förhållande till invånarantal och elever, sa han.

I Åsens skola finns 43 elever. Kostnaden för dessa är högre än i kommunens övriga skolor där eleverna kostar 80 000 kronor per år. I Åsens skola kostar eleverna 22 000 kronor mer – 102 000 kronor. Därtill nådde man inte godkänt resultat i nationella proven för matematik.

I panelen var alla partier representerade. Där satt Ludwig Mossberg (M), Michael Melby (S), Morgan E Andersson (C), Ulf Rexefjord (SD), Pål Magnussen (V), Jörgen Eriksson (KiM) och Daniel Jensen (KD). 

”Viktig fråga”
Ledamöterna Ulf Rexefjord och Pål Magnussen var mest tydliga i sina respektive åsikter.

– Det är en viktig fråga för oss, sa Ulf Rexefjord. Vi värnar landsbygden och ska göra allt för att behålla Åsens skola och då också utveckla den.

Pål Magnussen var lika klar.

– Det är självklart att skolan ska finnas kvar, sa han och nämnde satsning på en särskild profil som en väg framåt.

En annan positiv möjlighet kan vara att starta ett projekt för platsutveckling, så som pågår i Dals Rostock.

Flera av politikerna pratade om att ha elevernas bästa för ögonen när beslutet ska tas. Det är inte säkert att utredningens förslag kommer att gå igenom helt eller delvis.

Daniel Jensen (KD) framhöll att det behövs ett brett politiskt beslut om vad som är bra för eleverna som går i skolan. Dessutom hur man kan utveckla en bygd som Åsensbruk.

”Stora möjligheter”
– Jag ser det som nödvändigt med ett stort engagemang och ser samtidigt stora möjligheter för den här bygden, sa han.

Bland åhörarna fanns det både positiva och negativa farhågor för framtiden i Åsensbruk.

”Att lägga ner skolan skapar en negativ dominoeffekt som gör att mer försvinner och fler flyttar från orten,” var en reaktion.

”Det finns en rörelse av ny inflyttningsvåg från större orter. Därför har vi inte råd att lägga ner skolan”, var en annan reaktion.

I en slutrunda fick politikerpanelen ge sin syn på debatten. Samtliga tyckte att det kommit fram värdefulla synpunkter.

  Jag fastnade för några ord som jag tar med mig. Det är samarbete, vi ska inte vända varandra ryggen och vi ska ta vara på engagemanget ni visat, sa Daniel Jensen.

Pål Magnussen:

– Jag har inte blivit mindre övertygad om skolans framtid efter det här mötet.

Ulf Rexefjord tror att det går att vända utvecklingen i rätt riktning.

– Vi kan få en dominoeffekt i positiv riktning, sa han.

Spetsade öronen
Morgan E Andersson (C):
– Den här debatten är ett led i att spetsa öronen och höra vad ni skickar med oss politiker. Det handlar om elevernas bästa, sa han.

Michael Melby (S) menade att det behövs mer pengar till skolorna i kommunen.

– Jag ska göra vad jag kan för att skolan ska vara kvar, var hans slutord.

Ludwig Mossberg (M), kommunstyrelsens ordförande ville förtydliga bilden av skolutredningen.

– Det handlar inte om att spara pengar utan att ge eleverna ett bättre stöd i skolorna än de har idag, sa han.
Tommy Löfgren