Örs Cementgjuteri varslar 25

25 anställda på Örs Cementgjuteri har varslats om uppsägning. Bakgrunden är en kraftigt vikande marknad.

 – Vi har väntat i det längsta, nu gick det inte längre, säger Fredrik Gustafson, vd vid UBAB, Ulricehamns Betong AB.

Under några år har byggbranschen haft goda år med positiv utveckling. Men i början av förra året började det komma signaler på marknaden. 

– Nu har vi fått en kraftig inbromsning av bostadsbyggandet. Det slår hårt mot vår bransch, säger han.

I UBAB-koncernen ingår förutom moderbolaget i Ulricehamn också dotterbolagen Örs Cementgjuteri och Dala Cement i Björbo AB. Varslet om uppsägning av personal gäller bara Örs Cementgjuteri.

Ingen nedläggning

Fredrik Gustafsson vill understryka att det inte finns några planer på att lägga ner Örs Cementgjuteri. Tvärtom lovordar han personalen.

Ulricehamns Betong ägdes länge av familjen Gustafson men fick från och med 2 januari nya ägare. Det är irländska företaget CHR, som är ett byggmaterialföretag med cirka 73 000 anställda i 29 länder.

– De går inte in på marknaden med avsikt att avveckla. Deras planer är att expandera på marknaden, säger Fredrik Gustafsson.

Örs Cementgjuteri har 65 anställda. Av de 25 varslade är merparten kollektivanställda, men även några tjänstemän berörs.

Ett ”skitår”

Från bransch- och arbetsgivareföreningen Byggföretagen har man uttalat att 2023 blir ett riktigt ”skitår” när det gäller nybyggnationer.

Melleruds Nyheter har sökt lokala företrädare för Örs Cementgjuteri.

Tommy Löfgren