Lions i Melleruds kommun har skapat ett musikstipendium. Det delades ut för första gången i samband med Kulturskolans vårkonsert. Stipendiet består av ett diplom och 3 000 kr. På bilden syns tre av årets fyra stipendiater. Från vänster: Nadim Al Awil, Tindra Grimstad och Phumwit Buntham. Mona Frnasson, den fjärde, var tyvärr sjuk vid utdelningen.

Nytt Lions-stipendium

Lions i Melleruds kommun har skapat ett musikstipendium. Det delades ut för första gången i samband med Kulturskolans vårkonsert. Stipendiet består av ett diplom och 3 000 kr. På bilden syns tre av årets fyra stipendiater. Från vänster: Nadim Al Awil, Tindra Grimstad och Phumwit Buntham. Mona Frnasson, den fjärde, var tyvärr sjuk vid utdelningen.