Din lokala veckotidning

Ludwig Mossberg föreslås bli ny ordförande för kommunstyrelsen och därmed Melleruds kommunalråd.

Nu är Melleruds nya styre klart

Det blir fortsatt borgerligt styre av Melleruds kommun, men med tre partier i spetsen. Moderaterna, Kristdemokraterna och Kommunpartiet i Mellerud går samman med stöd av Sverigedemokraterna.

Till kommunstyrelsens ordförande, tillika kommunalråd, föreslås Ludwig Mossberg (M).

– Det känns bra att vi äntligen enats kring ett politiskt avtal som är mycket bra för Mellerud och för våra invånare. Jag är också stolt, glad och hedrad över att föreslås till ny ordförande för kommunstyrelsen, säger Ludwig Mossberg i ett pressmeddelande.

Valen till styrelser och nämnder kommer att ske på onsdag när kommunfullmäktige sammanträder.

Samlar 17 mandat
De tre partierna med stöd av SD samlar 17 av fullmäktiges 31 mandat. Oklart hur Centerpartiet med sina fem mandat ställer sig. I opposition även denna mandatperiod sitter Socialdemokraterna med åtta mandat och Vänsterpartiet med ett mandat. Varken Liberalerna eller Miljöpartiet samlade tillräckligt med röster för att nå mandat.

Daniel Jensen (KD), säger i en kommentar:

– Denna lösning överensstämmer mycket väl med riksplanet.

Jörgen Eriksson (KiM):

– Vi har styrt i fyra år med både M och KD under mandatperioden och ser fram emot ytterligare fyra år med gott samarbete och nu även med Sverigedemokraterna som samarbetspartner.

Ulf Rexefjord (SD), säger i samma pressmeddelande:

– Samarbetsavtalet bygger på förhållningssättet att det politiska sakinnehållet är avgörande. Där menar vi att vi fått ett mycket bra genomslag för vår politik. Vissa resursstarka nyckelposter har också varit väsentliga för att bevaka våra intressen och göra verkstad av det sakpolitiska genomförandeprogram som ligger i avtalet.  Allt sammantaget har vi tillgodosett våra väljares intressen på ett bra sätt i detta och går in i mandatperioden med högt ställda förväntningar.

Samtliga är överens om fem prioriterade områden. Det är:

*  Ansvar för en långsiktigt hållbar ekonomi.

* Prioritering av kärnvälfärden. Vård, skola & omsorg.

* Tryggheten.

* Integrationen.

* Tillväxt och företagande.

Tommy Löfgren