I tilläggsutredningen slår konsultföretaget Ensolution fast att en avveckling av Åsens skola bör ske snarast.

Negativt för Åsens skola

Att ändra upptagningsområdena till skolorna är ingen väg framåt för Åsens skola. Det slår konsultföretaget Ensolution fast vid i ett tillägg till skolutredningen. Mellerud har för många skolor i förhållande till elevantal och befolkning och sämst till ligger Åsens skola. Slutsatsen är att avveckling av den bör ske snarast.

Det står klart sedan företaget presenterat sin tilläggsutredning  – beställd av politikerna – med fokus på vad ändrade upptagningsområden skulle betyda. Utredningen presenterades nyligen i kommunstyrelsens arbetsutskott.

– Vi kommer troligen att landa i ett beslut i slutet av mars månad, säger Ludwig Mossberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

”Negativa konsekvenser”
Ändrade upptagningsområden bedöms enbart som negativa konsekvenser, enligt utredningen. Slutsatserna är:

• Fler elever kommer att behöva åka mer skolskjuts. Fler vårdnadshavare förväntas reagera negativt. 

• Åsens skola kommer att fortsatt behöva förstärkas ekonomiskt med strukturersättning. Dessa medel kan användas mer effektivt med ett färre antal skolor. 

• Förutsättningar för likvärdig skola kommer att ha samma utmaningar som finns redan idag. 

Därför föreslås utredningen att avvecklingen bör ske skyndsamt.

Olika vägar att gå
Utredningen har tittat på tre scenarier. De bygger på att alla elever byter skola enligt upptagningsområde, samt att ingen väljer att utnyttja det fria skolvalet.

I dag går de flesta elever på skolan inom sitt upptagningsområde. Störst avvikelse är att sju elever från Åsensbruk valt att gå på Nordalsskolan.

Det svenska skolväsendet har skyldighet att se till att alla elever ges goda förutsättningar att nå de nationella kunskapskraven. Det kallas skolans kompensatoriska uppdrag. 

Enligt tilläggsutredningen kommer inte ändrade upptagningsområden att avhjälpa obalansen mellan antal skolor och det totala antalet elever. Någon skola kommer att vara kostnadsdrivande på bekostnad av elever på andra skolor och det kompensatoriska uppdraget.

Ett ökat elevantal på Åsens skola ger visserligen bättre förutsättningar resursmässigt, men ökningen förväntas inte bli tillräcklig, konstaterar utredningen. På längre sikt minskar dessutom det totala elevantalet.

Het potatis
För politikerna är frågan om framtiden för Åsens skola en het potatis. Vid stormötet i Håfreströms bio härom veckan där kommunens politiker deltog gav Pål Magnussen (V) och Ulf Rexefjord (SD) klart besked att de inte vill lägga ner skolan. Övriga var mer avvaktande och sa sig inte ha tagit ställning i avvaktan på att tilläggsutredningen skulle bli klar.

Nu är den det – men beslutet om skolans framtid lär inte bli lätt att fatta.

Tommy Löfgren