Din lokala veckotidning

Michael Melby (S) tycker att det nya styrets första 100 dagar vid makten är början på ett kulturkrig och inget annat än blåbrun politik.

Michael Melby (S): ”Blåbruna styret startar kulturkrig”

Har Mellerud ett blåbrunt styre? För Michael Melby, Socialdemokraternas gruppledare, är saken klar. Han ser det som ett kulturkrig.
– Det är ingen traditionell moderatpolitik vi sett under de första 100 dagarna med det nya styret. Det är SD-politik som slår igenom, säger han.

Michael Melby pekar på att nya kommunalrådet Ludwig Mossberg (M) lagt förslag om ny policy för kulturstrategi, kränkande särbehandling och nyligen också ett uppdrag till kommunchefen att revidera integrationspolicyn.

– Alla förslagen inskränker både invånarnas rättigheter och på sikt även föreningars rättigheter i Melleruds kommun, säger Michael Melby som ser det som blåbrun politik.

Då ska man veta att begreppet blåbrunt inte är okontroversiellt. Som politiskt ord har brun traditionellt associerats med nazismen och de tyska SA-soldaternas bruna skjortor och uniformer.

Samtidigt har brun fått en bredare innebörd som ”färgbeteckning för politiska samarbeten mellan traditionella högerpartier och främlingsfientliga, högerextrema eller högerpopulistiska partier”.

”Strider mot FN”
Melby menar att det politiska klimatet i kommunen har försämrats med det nya styret och säger utan att vilja gå in på detaljer att flera ledamöter öppet trakasserats på slutna politiska möten när olika frågor diskuterats.

Ludwig Mossberg har under sina första fyra månader vid makten presenterat flera av punkterna i Tingshusavtalet som förslag. Senast en revidering av integrationspolicyn där det finns en punkt om användningen av religiösa symboler.

– Att kulturen ska vara helt fri i vår kommun är en självklarhet, men nu finns det förslag om att friheten ska begränsas. Med det senaste uppdraget till kommunchefen så vill ”de fyra grabbarna som styr” även att religionen ska regleras. Främst hur vi som anställda inom Melleruds kommun ska få lov att bära symboler och hur vi ska få bete oss, säger han.

Melby anser att trepartistyret med SD som stödparti i praktiken har startat ett kulturkrig som strider mot FN:s mänskliga rättigheter, eller den mångfald som finns i Melleruds kommun.

”Inte välja bort odemokratiska”
Han ser också en fara i att ”partipolitiskt engagemang” finns med som en egen diskrimineringsgrund i Mellerud, vilket är en mer än de lagstadgade sju grunderna. Den åttonde punkten antogs i kommunstyrelsens Policy avseende kränkande särbehandling den 7 februari i år.

–  Det är ett konstigt sätt att bakvägen se till att varken kommunen, eller på sikt fackföreningar och andra ideella organisationer inte kommer att kunna välja bort de som är aktiva inom icke demokratiska grupper.

Michael Melby tycker att kommunalrådet Ludwig Mossberg i stället bör ta sig an de växande utmaningarna inom välfärden.

– Där står vi som kommun inför stora utmaningar, säger han.

Tommy Löfgren