Din lokala veckotidning

Landshövding Sten Tolgfors tillträdde som landshövding i september 2022.

Landshövdingen pratade framtid med Mellerud

Samverkan blev temat för dagen när landshövding Sten Tolgfors besökte Melleruds kommun under fredagen. Bland alla andra uppgifter i tjänsten reser han just nu runt i länet med målet att besöka samtliga 49 kommuner. Mellerud blev kommun 36 i hans rundresa.

På plats i Tingshuset fick han träffa ledande kommunpolitiker och tjänstemän och fick en inblick i vilka problem Mellerud står inför och vilka möjligheter som finns.

Sten Tolgfors, som är uppväxt i Åmål, känner Dalsland väl. Tidigare hade han träffat ledningen för kommunalförbundet Fyrbodal för att få en detaljerad bild av läget.

– Det mindre kommuner berättar om är inte alltid samma saker som de större har på agendan. Det gäller att lägga ett pussel för att förstå vilka möjligheter som finns i vårt län, sa han.

När Sten Tolgfors tillträdde som landshövding i september förra året hade han en gedigen politisk bakgrund. 1994 valdes han in i riksdagen första gången och var sedan under Fredrik Reinfeldts (M) tid som statsminister både försvarsminister och handelsminister.

Tog till sig
Från kommunrepresentanterna i Mellerud fick han med sig flera frågor som samverkan med civilförsvaret och problemen med den ”eviga” E 45:an. Infrastrukturfrågor är viktiga och ibland helt avgörande för hur en kommun kan utvecklas framför allt inom näringsliv, arbetsmarknad och utbildning.

– Jag menar att ökad samverkan mellan mindre kommuner i olika frågor är en väg framåt

Det är viktigt att dra nytta av de konkurrensfördelar som finns, menar han.

Själv lyfte han bland annat samverkan om Vänern.

– Frågor kring Vänern är stort här i Dalsland och i Skaraborg. Det är viktigt att vi tittar på om det går att utveckla.

Under sina resor i länet träffar han även representanter för lärosäten, som Högskolan Väst för att se hur de kan bidra till tillväxt och utveckling. Han berömde också de små kommunernas intresseorganisation Småkom där Mellerud är medlem.

Utveckling av kompetens
Kompetensutveckling – människors möjligheter att genom till exempel olika utbildningsinsatser och blir redo att ta sig an nya arbetsuppgifter i en allt föränderlig värld är viktigt.

– Bristen på det är ett jätteproblem i hela länet. Där kan små kommuner jobba mer tillsammans och dela på den kompetens som finns, precis som ni gör här i Mellerud, sa han och syftade bland annat på samarbetet med Bengtsfors inom det sociala området.

I den lilla delegation från länsstyrelsen som reste med Sten Tolgfors ingick Sven Swedberg. Han är chef för naturavdelningen på länsstyrelsen, men också kontaktperson för kommunerna i Dalsland.

– Jag ska fungera som en väg in i myndigheten. Då är det bara för kommunerna att ringa mig. Meningen är att det ska underlätta till en snabbare kontakt, berättade han.

Tommy Löfgren