Din lokala veckotidning

Ulf Rexefjord (SD gick upp i talarstolen vid flera tillfällen för att reda ut vad han menar med svensk kultur.

Inget beslut om ny kulturstrategi

Det omtalade förslaget till ny kulturstrategi för Mellerud föll på målsnöret när kommunfullmäktige samlades i onsdags. Efter en lång debatt skickades förslaget tillbaka för en nya utredningar genom en återremiss på begäran av oppositionen.

Det kunde ske genom en så kallad minoritetsbordläggning där minst en tredjedel av ledamöterna begärde återremiss. Omröstningen slutade 17 för att avgöra ärendet på mötet mot 14 för återremiss.

Det brukar heta att en fri debatt är ett friskhetstecken i en demokrati. Ur den aspekten uppfyllde onsdagskvällens fullmäktige demokratibegreppet till fullo.

Levande engagemang
Om det sedan alltid skedde med fakta och respekt kan nog diskuteras. Det har blivit en ny ton i fullmäktigedebatten sedan det nya styret tog över. Samtidigt är det ingen som kan tvivla på att engagemanget för kulturen i Mellerud är stort och levande.

När det gäller tillägget till kulturstrategin är det formuleringen att ”den svenska kulturen ska ha en särställning i Mellerud” som främst sticker oppositionen i ögonen. Dessutom att trepartistyret med SD som stödparti inte kan presentera vad som är svensk kultur annat än i mer allmänna ordalag.

Ärendet inleddes med en ordningsfråga före den egentliga debatten. Det var Morgan E Andersson (C) som reagerade på att det omdiskuterade förslaget rubricerades som majoritetens förslag. Han reagerade på att SD räknats in i majoriteten trots att partiet kallar sig oppositionsparti. Ulf Rexefjord (SD) förtydligade det som samarbetspartiernas förslag.

Flitiga debattörer
Själva debatten på närmare två timmar bjöd på många inlägg, de flesta kritiska. Morgan E Andersson (C) menade att förslaget visar att det är SD som styr och inte trepartistyret och gav en målande bild:

– Med SD vid ratten har ni kört i diket rejält. Att SD är ängsliga inför nya tankar och impulser visste vi sedan tidigare. Men att denna ängslan smittat som ett förkylningsvirus i februari de uppenbart kraftigt immunförsvagade M, KD och KiM överraskar och oroar. Här har ni lagt er platt. Jag säger krya på er.

Ludwig Mossberg (M) citerade Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson ur ett tal i Almedalen där hon uttryckt stolthet över att vara svensk.

– Jag är glad över att Socialdemokraterna åtminstone på riksnivå ändrat uppfattning.

Lars Nilsson (S) gav i flera inlägg sin syn på svensk kultur och vad det är. Han tog flera exempel på sin egen verksamhet som kulturutövare inom musik.

– Sverige har alltid varit mångkulturellt. Jag pratar inte om den inspiration vi fått utifrån, den har gjort oss än mer mångkulturellt, sa han och talade vidare om det svenska språkets regionala skillnader.

”Kulturen lever vi med”
Ulf Rexefjord  (SD) kände sig manad att ge sin syn på frågan.

– Kultur lever vi med varje dag. Den är inte bara yttringar i form av olika konstformer. Det är också hur vi beter oss, hur vi integrerar med varandra och vad vi säger och gör. Kulturen är en central del av livet i stort. Den svenska kulturen är den samlade massan av vårt beteende, sa han.

Marianne Sand Wallin (S) tog utgångspunkt i ett möte 1978 med propaganda från BSS, Bevara Sverige Svenskt och hur den rörelsen med tiden utvecklades 

– Jag kallar det kulturskymning, sa hon.

Morgan E Andersson (C) återkom med ännu ett inlägg där han bland annat citerade gamle filosofen Platon:

– Vad är svensk kultur? Svensk kultur formas hela tiden. Platon sa en gång ”Vårt vara är ett ständigt bliva”.

Nodin performance
Karin Nodin (C) höll en slags performance och lanserande ”nya Tingshusdräkten” i form av äkta bastkjol från Hawaii och tog hjälp av whitebordtavlan för sitt inlägg.

– Kultur är kul. Man blir nyfiken av kultur, Kultur är kreativt, kultur är kunskapshöjande och bidrar till reflexion. Kultur ska växa och frodas fritt. Kultursatsning ska vara framåtsyftande och inte bakåtsträvande, var hennes teser.

Hon tyckte också att det är dags att döpa om styret till moralgubbar och vädjade till KD:s representanter att tänka efter före vid omröstningen.

Flera talare från oppositionen bjöd in Daniel Jensen (KD) och Jörgen Eriksson (KiM) in i debatten och konstaterade att de båda suttit helt tysta när kulturstrategin var upp i kommunstyrelsen.

Till slut nappade Daniel Jensen.

– Ville höra vänsterextremisterna spela ut sina kort innan jag gick upp. Intressant att det här dokumentet väcker sådant här intresse. Vi har väl ett hundratal liknande dokument inom kommunen och de är ganska ointressanta och ligger och samlar damm.

För smal
Han menade att kulturstrategin är för smal och hade gärna sett några rader om populärkultur i handlingen.

Benämningen vänsterextremister fick inte stå oemotsagd. Bland annat Lars Nilsson reagerade och sa sig bli uppriktigt förbannad.

Det var Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet som gemensamt yrkade på återremiss. Frågan hamnar närmast på kommunstyrelsens bord.

Tommy Löfgren