Din lokala veckotidning

Karl-Olof Petersson
Karl-Olof Petersson, kommunchef Melleruds kommun. Arkivbild.

Ingen kränkande särbehandling

Resultatet från den externa utredning som Melleruds kommun tillsatt för att undersöka om två medarbetarna kan anses ha varit utsatta för kränkande särbehandling är nu klar. Utredningen visar på att händelserna i anmälningarna inte avses som kränkande särbehandling men att det funnits eventuella brister i arbetsmiljön. Detta framkommer i ett pressmeddelande.

En extern utredning tillsattes efter att Melleruds kommun fick in anmälningar från två medarbetare riktade mot chefer inom en förvaltning rörande kränkande särbehandling. Utredningen har genomförts av Avonova Hälsa AB som har tidigare erfarenhet av liknande uppdrag.

Utredningen bygger på intervjuer med anmälarna och berörda parter och begränsar sig till de punkter som anmälaren för fram i sin klagan. Händelser som tillkom under utredningens gång med anknytning till anmälan, togs även upp i utredningen. 

Den övergripande bedömningen av Avonova visar på att det inte är något i anmälningarna som avses som kränkande särbehandling enligt föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).

Men däremot anser konsulterna att det funnits brister i den interna kommunikationen och att Melleruds kommuns Handlingsplan/checklista för kränkningar inte har följts till fullo.

Föra intern dialog

– Som arbetsgivare vill vi värna om alla medarbetares mående och arbetsmiljö. Med facit i hand behöver vi föra dialog internt i samverkan med lokala fackliga parter för att finna vägar framåt. Vi behöver tillsammans skapa grogrund för gott arbetsklimat åt organisationens medarbetare säger Jeanette Sjölund, HR-chef i Melleruds kommun.

– Att någon känner sig kränkt och inte hittar trygga vägar för att konstruktivt kommunicera sin upplevelse är i sig ett stort bekymmer som vi måste komma tillrätta med i kommunen. Det är en beklaglig situation för alla inblandade i denna utredning och nu är det viktigt att vi drar gemensamma lärdomar av utredningens resultat och rekommendationer för att tillsammans med medarbetare och fackliga företrädare bygga vidare på en trygg och öppen arbetsmiljö i Melleruds kommun, säger Karl-Olof Petersson, kommunchef Melleruds kommun.

– Kränkningar eller upplevelser av att kränkningar har skett, är aldrig okej. Nu måste ett omfattande arbete påbörjas för att leva upp till vår arbetsmiljöpolicy. En uppföljning av hur vår personal upplever sin arbetsmiljö måste även säkerställas säger Michael Melby (S), 2:e vice ordförande kommunstyrelsen.

– Nu har vi en tydligare bild av de områden där vi kan förbättras och utvecklas. Personalomsättning, arbetsmiljö och arbetsvillkor ska vara i fokus för alla medarbetare i Mellerud. Detta är också högt prioriterat av politiken, säger Morgan E Andersson (C), kommunstyrelsens ordförande.