Högskole- och universitetsutbildning till Bäckefors

Dalslands fem kommuner och Ärjäng går samman för att starta Campus Dalsland, en plats för universitets och högskoleutbildning i Dalslands sjukhus lokaler i Bäckefors. 

Intresset från allmänheten att studera på hemmaplan har undersökts och visat sig vara stort. Stort är även intresset från olika lärosäten, som Högskolan Väst, Karlstad Universitet, Karlstad Teknikcenter, Kunskapsföbundet Väst och Polismyndigheten, att förlägga utbildning till Campus Dalsland. 

Uppstartsperioden sträcker sig över 2021 och 2022. En verksamhetsledare rekryteras i dagarna och Högskolan Väst kan bli först ut att starta utbildning till sjuksköterska i Bäckefors redan hösten 2022.

Läs mer i nästa veckas nummer av Melleruds Nyheter.