Din lokala veckotidning

En utredning föreslår att lägga ner Åsens skola, men behålla fritidsverksamheten. Eleverna föreslås flytta till Nordalsskolan. Foto: unsplash.com

Förslår nedläggning av Åsens skola

Utredning med politisk sprängkraft

Hur många skolor ska det finnas i Melleruds kommun? Var ska de vara placerade?
  Det är två frågor med politisk sprängkraft som landat på politikernas bord genom den utredning på kommunens uppdrag som två utomstående konsulter gjort.

Konsulternas slutsats är att Åsens skola bör läggas ned och elever och personal omfördelas till övriga skolor. Även Fagerlidsskolans framtid finns med i utredningen.

Ludwig Mossberg (M), kommunstyrelsens ordförande är noga med att det ännu inte finns några beslut.

– Det är en grundlig utredning, och vi kommer ha god användning för stora delar av den framgent när vi funderar över hur vi kan utveckla skolan i Melleruds kommun på bästa sätt. Men jag vill poängtera att detta är en extern utredning. Först nu vidtar en politisk process för partierna i Melleruds kommun. Innan vi haft den processen kommer vi inte uttala oss om eventuella ställningstaganden, säger han.

Sparsam kommentar
Harald Ericson (M), ordförande i kultur- och utbildningsnämnden är sparsam i sin första kommentar.

– Jag har läst rapporten, men ännu inte i detalj. Det blir något för oss i nämnden att sätta oss in i och sedermera diskutera, säger han.

Utgångspunkten är att Melleruds kommun har fler skolor än det finns underlag för. Samtidigt beräknas befolkningen fortsatt minska.

Utredningen av skolorganisationen i Melleruds kommun har gjorts av konsultföretaget Ensolution AB. De presenterar två scenarier.

Åsens skola pekas ut
Den första handlar om att lägga ner Åsens skola, men behålla fritidsverksamheten. Eleverna bör få plats på Nordalsskolan, medan lärarna föreslås ersätta obehöriga lärare som är visstidsanställda på andra skolor.

Utredningen rekommenderar att fritidshemsdelen i Åsen blir kvar och samlokaliseras med förskolan. Samtidigt borde man då kunna erbjuda ett alternativ för barn till vårdnadshavare i närområdet. 

Det skulle medföra ökade kostnader för skolskjutsar. En sådan satsning skulle kunna gynnas av den nya satsningen i Mellerud med Öppen skolskjuts i samarbete med länstrafiken.

Utredarna konstaterar att det finns utredningar i kommunen som visar att barnen i Åsens skola får plats i andra skolor. 

Fagerlidsskolan ett alternativ
Däremot finns det ingen liknande utredning om Fagerlidsskolan. Det betyder att en utredning behöver göras innan Fagerlidsskolan eventuellt läggs ner. Den bör undersöka om de kvarvarande skolorna har möjlighet att ta emot eleverna och vilka ombyggnader av lokaler ett sådant beslut skulle kräva.

Utredarna från Ensolution AB talar klarspråk.

”Om Melleruds kommun har en verklig ambition att se över sin skolorganisation och få en mer ekonomisk effektivitet rekommenderas kommunen att utvärdera avveckling av två skolor”, skriver de.

Tommy Löfgren