Utredarna vid Ensolution AB har gjort en hypotetisk beräkning där Fagerlidsskolans elever flyttas till Karolinerskolan. Arkivbild.

”För många skolor i kommunen”

2022 hade Melleruds kommun 695 elever från förskoleklass upp till årskurs 6. De fördelades på fem skolor. Det är Fagerlidsskolan, Åsens skola, Karolinerskolan och Nordalsskolan. Högstadiet Rådaskolan ingår inte.

Åsens skola hade 43 elever i klass 1–6. Det både lägst antal elever totalt och per klass/grupp och per årskurs.

Antalet elever i Fagerlidsskolan var 99, i Åsebro skola 101, i Karolinerskolan 161 och i Nordalsskolan 291.

Enligt de diskussioner som kommunen tidigare gjort skulle det vara möjligt att flytta eleverna från Åsens skola till Nordalsskolan.

När det gäller Åsebro skola växer förskolan där med allt fler barn och det anses inte aktuellt att avveckla den. Geografiskt ligger Åsebro strategisk mot Vänersborg/Trollhättan och ses som en tänkbar inflyttningsort.

Utredarna vid Ensolution AB har också gjort en preliminär och hypotetisk beräkning av ett scenario där Fagerlidsskolans elever flyttas till Karolinerskolan.

Det skulle kräva att ett par parallellklasser måste skapas för att hantera det ökade elevantalet.

Att avveckla en skola bedömer utredarna som en mer förberedd och enklare hantering än att lägga ner två skolor, vilket skulle kräva en noggrannare utredning.

Tommy Löfgren