Din lokala veckotidning

Djurtransport välte på E45

Vid 11.30-tiden inkom larmet att en djurtransport med 26 nötkreatur hade kommit utanför vägrenen och vält ner i diket på E45, vid Brunshult norr om Erikstad. Två personer fanns i bilen, men de klarade sig utan skador.

Otroligt nog klarade sig samtliga nötkreatur utan skador.

Det var en dragbil med släp som hamnade på sidan. De 26 djuren var på väg från Värmland till Dahlbergs slakteri i Brålanda.

Evakueringsarbetet av nötkreaturen fungerade mycket bra, framför allt tack vare kunnig personal från Dahlbergs slakteri som kom med en tom djurtransport dit djuren kunde fösas. Djuren i släpet, 16 stycken, kunde tas ut genom bakluckan.

Resterande 10 djur i dragbilen var det lite krångligare att få ut. Räddningstjänsten från Brålanda och Mellerud var på plats och skar upp ett par hål i taket på bilen, genom dem kunde de instängda djuren fösas ut och upp i nästa transport som förde dem till slutdestinationen i Brålanda.

– Styrkan från Brålanda är specialiserad på djurlivräddning, de har med sig fållorna och så vidare. Sedan är det väldigt bra att ha med kunnigt folk från Dahlbergs som  hjälper till med lastningen, säger Nicklas Jansson, styrkeledare från NÄRF Vänersborg.

– Det har gått fantastiskt bra, det märks när man har med folk som kan. Här ser man vikten av ett väl fungerande samarbete mellan olika stationer i NÄRF, konstaterar Patrik Tellander, stationsbefäl i Mellerud och Åsensbruk.

När de sista djuren avförts från platsen inväntade man tungbärgare från Vänersborg. Långa köer bildades under arbetet, men trafiken kunde ledas om till alternativa vägar.

Susanne Emanuelsson