Din lokala veckotidning

Karin Nodin (C) ledamot i kommunstyrelsen är liksom sina partikamrater kritiskt till Ludwig Mossbergs (M) snabba sätt att ta ett delegationsbeslut om anstånd med fakturor.

Centerkritik mot handläggning

”Mossberg utövar dåligt ledarskap”

Dåligt ledarskap och anmärkningsvärd hantering.
Nu riktar Centerpartiet i Mellerud skarp kritik mot kommunalrådet Ludwig Mossberg (M) och hans delegationsbeslut om generellt anstånd med betalning av fakturor för alla invånare.

– Ur demokratisk synvinkel är det fel att ta ett beslut utan att alla får möjlighet att först förankra det i sina partigrupper.

Det säger Karin Nodin, som tillsammans med Peter Ljungdahl är ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen för Centerpartiet. Morgan E Andersson, tidigare kommunalråd, tillhör också kritikerna.

Karin Nodin tycker att Ludwig Mossberg utövat dåligt ledarskap när han med stöd av Kristdemokraterna och Kommunpartiet Mellerud tagit delegationsbeslutet utan att alla ledamöter fått chansen att yttra sig. Dessutom att han gick ut offentligt under tisdagen med beslutet att det införs redan dagen efter – från och med onsdag den 18 januari.

”Kunnat vänta”
– Det var inte så bråttom, utan det hade kunnat vänta till nästa vecka då vi träffas på arbetsutskottet den 24 januari. I stället kör majoriteten över oss andra.

Karin Nodin är tydlig med att alla är överens om att de sköraste i samhället ska skyddas. Men anser att det ska ske genom sedvanlig handläggning för bistånd, som är ett myndighetsutövande. 

Den kompetensen finns inom IFO, Individ- och familjeomsorgen, där det redan finns en inarbetad rutin för att hantera sådana ärenden.

Hon varnar för att utsatta personer kan hamna i en skuldfälla som ytterligare försvårar deras utsatthet. Hon varnar även för att andra personer kan lockas att hamna i en skuldfälla.

Sex områden
Ludwig Mossbergs beslut med stöd av KD och KiM medger en generell möjlighet till anstånd med betalning av fakturor inom sex områden. 

Det är barnomsorg, omvårdnad i särskilt eller ordinärt boende och färdtjänst samt för privatpersoner – VA, renhållning och fjärrvärme.

Mossbergs beslut gäller från och med den 18 januari till och med den 31 mars. Det blir kommunens ekonomienhet som tar beslut om eventuellt anstånd.

Det anser Centerpartiet är fel väg. De skriver i ett uttalande:

”Att köra över den kommunala organisationen som har kompetens i sådana här bedömningar, det vill säga IFO, är anmärkningsvärt.”

Karin Nodin framhåller också att man som fritidspolitiker har en annan situation.

– Vi har en viss handläggningstid vid sidan av arbete. Politiken arbetar vi med på vår fritid.

Tommy Löfgren