Foto: Markus Spiske, unsplash.com

Bevattningsförbud i Melleruds kommun

Från och med onsdag 14 juni och tills vidare råder det bevattningsförbud i Melleruds kommun. 

Bevattningsförbudet gäller alla dagar mellan kl 08.00-21.00. Bevattningsförbudet gäller kommunens abonnenter. Det gäller även abonnenter som får kommunalt vatten via en vattenförening. Grinstadvatten har beslutat om totalt bevattningsförbud vilket innebär att förbudet gäller dygnet runt för deras abonnenter.

Bevattningsförbudet innebär att det är förbjudet att använda kommunalt dricksvatten till:

• bevattning av gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang, droppslang eller vattenspridare
• bevattning av fotbollsplaner, tennisplaner och liknande
• att fylla pooler eller byta ut vatten i pooler och spabad
• att tvätta fasader, fordon med mera med vattenslang eller högtryckstvätt

Under tiden bevattningsförbudet inte gäller är det fortsatt viktigt att vara sparsam med vattnet.

Du får använda vattnet till:
• mat
• dryck
• hygien
• bevattning med vattenkanna

Källa: Melleruds kommun