Avstängd utan lön

En anställd i Melleruds kommun blir avstängd från arbetet, enligt bestämmelser i §10 Mom 2, under tiden
2 juli till 2 augusti 2021 – utan avlöningsförmåner.

§10 Mom 2. Är en arbetstagare på sannolika skäl misstänkt för eller bevisligen skyldig till svårare fel eller försummelse i arbetet, brott som kan medföra fängelse eller svårare förseelse utom anställningen har arbetsgivaren rätt att i avvaktan på slutligt ställningstagande avstänga arbetstagaren från arbete.

Samtidigt meddelar personalenheten att kommunen överväger att avskeda hen. Dennes arbetarorganisation har också varslats om den övervägda åtgärden.

Hen har rätt att begära överläggningar, en sådan begäran skall lämnas inom en vecka efter att underrättelsen lämnats.