Åsens skola läggs inte ner med brasklappen att det krävs ett större engagemang i bygden för att göra samhället attraktivare.

Åsens skola blir kvar efter nedläggningshot

Åsens skola får leva vidare. Det har det nya styret och SD kommit överens om. Men man skickar med en brasklapp.
 – Kommunen kan inte göra allt. Nu måste bygden engagera sig för att hjälpa till att göra Åsensbruk mer attraktivt. Fortsätter elevantalet att minska kommer vi att behöva ompröva vårt beslut, säger Ludwig Mossberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Bollen går med andra ord tillbaka till byalaget och andra som engagerat sig för skolan. Vad som ska till för att öka inflyttningen till Åsensbruk och på sikt fler elever till skolan är ingen som kan svara på.

Men Ludwig Mossberg lyfter Dals Rostock och arbetet med att skapa ett platsvarumärke som ett exempel.

– Det engagemang och arbete man lägger ner där för sin bygd är ett föredöme. 

Utredningar negativa
Två externa utredningar har föreslagit en nedläggning av Åsens skola. Det har handlat om för få elever och sämre skolresultat. 

Utredarna konstaterade också att ändrade upptagningsområden inte skulle vara en lösning. Det trodde heller inte Ludwig Mossberg på. Han förespråkar istället det fria skolvalet där eleven väljer skola. Han anser att det inte är politikens uppgift att göra ingrepp i det fria skolvalet.

Olika syn
Moderaterna, Kristdemokraterna och Kommunpartiet Mellerud i trepartistyret med Sverigedemokraterna som samarbetsparti är inte överens i alla frågor. 

– Vi har olika ingångar i olika frågor, det är helt klart. Nu har vi kommit fram till det här beslutet. Det är viktigt att vi har elevernas bästa i fokus. Nu behöver vi fundera över vad vi ska göra för att stärka skolan, säger Ludwig Mossberg, som svar på frågan om det var lätt att komma överens.

I ett pressmeddelande lyfter övriga beslutande partier sin syn på Åsens skola och framtiden.

Daniel Jensen (KD):
”Att lägga ner Åsens skola skulle ge eleverna än mindre möjlighet att välja skola, det vill inte vi kristdemokrater medverka till.  Platsutveckling runt Höljen med ett lokalt engagemang knutet till det skulle kunna ge fler invånare i denna del av kommunen och förhoppningsvis fler elever till skolan. Därför är det oerhört viktigt att jobba åt samma håll, kommun, företagare och föreningsliv tillsammans.”

Jörgen Eriksson (KiM):
”Detta var inget lätt beslut och det har funnits många aspekter att ta hänsyn till. En viktig del är befolkningens engagemang för bygden och skolan. För att vända den negativa trenden, med bland annat vikande elevantal, måste vi alla hjälpas åt för att utveckla skolan och denna del av Melleruds kommun. Viktigt är nu också att även platsutvecklingen i området kommer igång och att engagemanget i bygden blir lika bra som det i Dals Rostock.”

Ulf Rexefjord (SD):
”Som en drivande kraft i att bevara Åsens skola känns det bra att vi kommit såhär långt. Men vi kan inte slå oss till ro i och med det. Sjunkande elevantal i Åsen och ett samlat ansvar för alla kommunens elever gör situationen i nuläget problemtyngd, nu behöver vi analysera vilka interna och externa åtgärder vi kan ta till för att lösa den ekvationen över tid.”

Tommy Löfgren