27 januari, 2021

Karl-Olof Petersson

Ingen kränkande särbehandling

Resultatet från den externa utredning som Melleruds kommun tillsatt för att undersöka om två medarbetarna kan anses ha varit utsatta för kränkande särbehandling är nu

Läs mer »